Opdatering 01-02-2021

Vi følger retningslinjerne og aflyser al aktivitet i AKI og tilhørende aktivitetsgrupper til og med 28. februar 2021

**********************************

Som følge af de udvidede Covid-19 restriktioner, præsenteret af Regeringen i dag d. 10. december, er al aktivitet i AKI og tilhørende aktivitetsgrupper aflyst fra fredag kl. 16 til og med 3. januar

 

Fra Coronasmitte.dk: 

Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktivi-teter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende inden-dørsarealer, som er lukket for offentligheden. Der kan fort-sat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer til stede.
• Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
• Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentlighe-den.
• Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse. Der må herefter som udgangs-punkt kun være 10 personer til stede på samme sted sam-tidig ved sådanne aktiviteter. Indgår også i Hovedstads-pakken.

 

AKI ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Bestyrelsen