Røjlehalvøens Lokaludvalg er et af de lokaludvalg i Middelfart Kommune, der varetager lokal områdernes interesser.

Om lokaludvalg:

Byrådet ønsker en åben dialog med borgerne om spørgsmål, som har lokal betydning. Middelfart Byråd giver
derfor mulighed for at nedsætte lokaludvalg efter § 65d i styrelsesloven.

Lokaludvalgene er rådgivende organer, der har til formål at støtte Byrådet i arbejdet med den overordnede
planlægning samt at vejlede og støtte såvel Byråd som den kommunale administration i en effektiv opgaveløsning
til gavn for det enkelte lokalområde. Lokaludvalgene bør som samarbejdsorgan og formidler varetage lokalområdets
interesser over for Byrådet og forvaltningen. Dette kan fx ske ved at indsende høringssvar vedr. Middelfart Kommunes
årlige budget, kommuneplanen, lokalplaner og øvrig arealanvendelse mv. Lokaludvalgene har til enhver tid ret til at
sende forslag til Middelfart Kommune om spørgsmål af lokal betydning. Ligeledes kan lokaludvalget kontakte Middelfart
Kommune om emner, som efter lokaludvalget opfattelse har særlig betydning for lokalområdets udvikling og trivsel.

Et lokaludvalg dækker et bestemt geografisk område, og forslag til den geografiske afgrænsning kommer fra lokalområdet.
Lokaludvalg nedsættes efter indstilling fra lokalområdet  og på baggrund af nedenstående rammebetingelser.
Den geografiske afgrænsning, lokaludvalgets formål, procedure ved valg mv. fastsættes i lokaludvalgets vedtægter, der godkendes af Byrådet.

Læs mere på Middelfart Kommunes hjemmeside: http://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Lokaludvalg 

Hjemmeside: www.røjlehalvøen.dk

Kontakt:

Formand
Marc Melgaard
Røjleklintvej 37, Røjleskov, 5500 Middelfart
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
M +45 4089 9969