Nyheder

AKI – Ekstraordinær generalforsamling

Da der ikke kunne vælges et tilstrækkeligt antal bestyrelsesmedlemmer på foreningens ordinære generalforsamling 26. februar 2024, afholdes ekstraordinær generalforsamling
4. april 2024 kl. 1940
Aulby Aktivitetshus, Vejlbyvej 9
Dagsorden

 • Valg af referent
 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Forslag
  • Forslag til vedtægtsændring:
   §8 tilføjes:
   “Kan der ikke samles medlemmer til bestyrelsen til valg på den ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen til dette kan ske tidligst 3 uger efter den ordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel.”
 • Valg af
  • 1 bestyrelsesmedlem (mangler)
  • 1 bestyrelsesmedlem fra AAH (mangler)
  • 1 suppleant (for 1 år) (mangler)
  • 1 revisor (for 1 år) – Marianne Juhl genopstiller
  • 1 revisorsuppleant (for 1 år) Pernille Hartmann genopstiller
 • Eventuelt

Har du forslag til dagsorden eller ønsker du at stille op til bestyrelsen, så kontakt formanden.

Regitze Tilma
Formand, AKI
regitze@tilma.dk

Nye logoer til AKI og AAH
Ultimo 2023 fik bestyrelsen lavet et nyt og mere simpelt logo til AKI. I den forbindelse fik vi også lavet et med AAH navnetræk.

AKI Generalforsamling 2024 &
Røjlehalvøens Lokaludvalg Årsmøde 2024

AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening og Røjlehalvøens Lokaludvalg laver i lighed med tidligere år, et fælles arrangement, hvor man kan deltage helt eller delvist.

Der serveres kaffe/kage

Dato:             26. februar 2024

Tid:                Fra kl. 1900

Sted:              Arrangementet afholdes Aulby Aktivitetshus, Vejlbyvej 9

Program

19:00:            AKI (Aulby Kultur- og Idrætsforening) Generalforsamling

                      Dagsorden jf. vedtægter – læs mere på www.aki01.dk

                      (vi mangler p.t. et bestyrelsesmedlem)

20:00 (ca):      Årsmøde, Røjlehalvøens Lokaludvalg

Dagsorden jf. vedtægter – læs mere på www.rojlehalvoen.dk under arrangementet

I forbindelse med årsmødet vil vi også komme ind på emner som:

 • Udviklingsplanen for området
 • Solcelleparken ved Røjle/Vejlby/Staurby
 • Andet nyt fra området

21:00:            Afslutning

Har du spørgsmål til arrangementet og/eller dagsordenforslag, så skriv/ring til:

Marc Melgaard

Formand, Røjlehalvøens Lokaludvalg
E: lokaludvalget@rojlehalvoen.dk
T: 4089 9969

Regitze Tilma
Formand, AKI
regitze@tilma.dk